Projekty realizované v roku 2021

Prírodovedný výskum – Branisko. Číslo projektu: 21-521-01692

Projekty realizované v roku 2020

Akvizícia ľudového odevu. Číslo projektu: 20-522-03400

Reštaurovanie unikátneho súboru kachlíc z archeologického výskumu lokality Letanovce - Kláštorisko. Číslo projektu: 20-541-02779

Prírodovedný výskum v Levočských vrchoch. Číslo projektu: 20-521-01986

Akvizícia zoologických preparátov za účelom budovania prírodovednej expozície a doplnenia zbierkového fondu. Číslo projektu: 20-522-03394

Akvizícia preparátu kamzíka vrchovského tatranského za účelom budovania prírodovednej expozície a doplnenia zbierkového fondu. Číslo projektu: 20-522-03396

Druhá časť historickej expozície - Dejiny Spišskej Novej Vsi. Číslo projektu: 20-521-01938

Príbeh jedného ateliéru, virtuálna realita

Dejiny Rusínov na Spiši. Číslo projektu: 20-230-00642

Rusíni na Spiši. Číslo projektu: 20-521-01935

Projekty realizované v roku 2019

Číslo projektu: 19-522-04590 Číslo projektu: 19-541-02851 Číslo projektu: 19-541-02811 Číslo projektu: 19-542-02846 Číslo projektu: 19-521-01920 Číslo projektu: 19-521-01852 Číslo projektu: 19-521-01881 „Provincia XVI spišských miest - malá Európska únia“

Projekty realizované v roku 2018

Číslo projektu: 18-521-01906 Číslo projektu: 18-542-03084 Číslo projektu: 18-541-03087

Projekty realizované v roku 2017

Číslo projektu: 17-522-04372 Číslo projektu: 17-442-01223 Číslo projektu: 17-521-01734 Číslo projektu: 17-380-03831 Číslo projektu: 17-521-01632 Číslo projektu: 17-541-04441 Číslo projektu: 17-541-04468

Projekty plánované na rok 2017

Projekt Polonica vo fondoch Štátneho archívu v Levoči – III. etapa

Projekty realizované v roku 2016

Číslo projektu: 16-623-05250 Číslo projektu: 16-623-05285 Číslo projektu: 16-623-05183 Číslo projektu: 16-630-05287 Číslo projektu: 16-622-05263 Číslo projektu: 16-621-05175 Číslo projektu: 16-621-05269 Číslo projektu: 16-621-05249 Číslo projektu: 16-622-05319 Projekty do roku 2016