Číslo projektu: 16-622-05319

Názov projektu: Spiš v kocke

Zhrnutie výstupov projektu:

Cieľom projektu bola príprava a realizácia multimediálnej, interaktívnej mapy, ktorá bude slúžiť ako základná informácia o regióne Spiš, ktorý je zbernou oblasťou múzea Spiša. Zároveň je aj sprievodnou informáciou k novej stálej expozícii „Príroda Spiša“, ktorú múzeum Spiša pripravuje po celkovej rekonštrukcii budovy (kolaudácia rekonštrukčných prác bola 18. mája 2016).
Projekt prebiehal v troch etapách: 1. etapa bola zameraná na zber dát (fotografie, texty, mapové podklady), 2. etapa bola zameraná na vývoj aplikácie, pripravovanie testovacích aplikácií a ich naplnenie dátami a v 3. etape bola funkčná aplikácia spolu s  hardwerom inštalovaná v priestoroch múzea. Samotnú kostru tejto multimediálnej mapy tvoria orografické celky ležiace na území regiónu Spiš, a to: Pieniny a  Ľubovnianska vrchovina, Spišská Magura, Podtatranská brázda a Spišsko-Šarišské medzihorie, Tatry, Kozie chrbty, Kráľovohoľské Tatry, Popradská kotlina, Hornádska kotlina, Slovenský raj, Levočské vrchy, Branisko, Čierna hora, Volovské vrchy. Každý z týchto orografických celkov je prezentovaný mapou, stručnou informáciou o živej a  neživej zložke orografického celku, fotodokumentáciou a osobitne „bodmi záujmu“: 1. ZEM (geológia, paleontológia), 2. VODSTVO A MINERÁLNE PRAMENE, 3. FLÓRA, 4. FAUNA, 5. CHRÁNENÉ ÚZEMIA. V týchto „bodoch záujmu“ sú textami a fotografiami dokumentované charakteristické prírodné prvky jednotlivých orografických celkov. Mapa je flexibilná, jednotlivé informácie, či už textové alebo fotografické, sa budú môcť dopĺňať, resp. aj aktualizovať. V informačnej databáze sú využité výsledky pracovníkov múzea z vedecko-výskumnej činnosti a dokumentačno-propagačnej činnosti, ktoré obsahujú údaje získané z terénnych výskumov, štúdií archívnych materiálov a využitia fotodokumentácie. Mapa je naprogramovaná tak, aby si každý návštevník mohol sám „vyberať“ jednotlivé informácie podľa svojho záujmu. Ovládaná je dotykom obrazovky s  možnosťou ovládania aj kinektom.
Finančné náklady boli použité podľa rozpočtu projektu (viď) finančné zúčtovanie.

Montáž kapotáže

Projekt cislo 16-622-05319

Projekt cislo 16-622-05319

Prezentácia digitálnej mapy "Spiš v kocke"

Projekt cislo 16-622-05319

Projekt cislo 16-622-05319

Projekt cislo 16-622-05319

Projekt cislo 16-622-05319

Región Spiš

Projekt cislo 16-622-05319

Orografický celok Slovenský raj

Projekt cislo 16-622-05319

Bod záujmu - Flóra Slovenského raja

Projekt cislo 16-622-05319

Bod záujmu - Poniklec slovenský

Projekt cislo 16-622-05319

Bod záujmu - Flóra Levočských vrchov

Projekt cislo 16-622-05319

Logo fondu na podporu umeniaSpäť na zoznam projektov