O Múzeu Spiša

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sídli od roku 1954 v historickej budove v centre námestia, ktorá od 15. storočia do roku 1775 bola radnicou a v rokoch 1775 – 1876 administratívnym centrom Provincie XVI spišských miest. Pomenovanie Provinčný dom nadobudol objekt v sedemdesiatych rokoch 18. storočia. Prestavba radnice na provinčný dom sa realizovala v rokoch 1775 – 1776 pod vedením murárskeho majstra F. Bartla. Počas nej vznikla na priečelí budovy nádherná rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami.

Náhlad na kartuše

Ich obsah v symbolickej rovine vyjadruje vlastnosti, ktorými by sa mali riadiť verejní činitelia pri výkone svojich funkcií. Plechový štít s erbom provincie získal objekt koncom 19. storočia, keď sa po zániku provincie stal sídlom Sporiteľne XVI spišských miest. Po roku 1954 sa v priestoroch múzea inštalovali expozície, zamerané na históriu a prírodu Spiša.

Náhľad

V súčasnosti je sprístupnená prvá časť novej historickej expozície, ktorá približuje návštevníkom stavebný vývoj Provinčného domu a Dejiny Provincie XVI spišských miest (1775 – 1876). K najcennejším prezentovaným zbierkam patrí súbor obrazov prvých funkcionárov a richtárov miest provincie z roku 1775. V ďalších výstavných priestoroch sú inštalované časové výstavy s historickou a prírodovednou tematikou.

Pobočné zariadenia Múzea Spiša

Kaštieľ Markušovce Expozícia historického nábytku
Letohrádok Dardanely Expozícia klávesových hudobných nástrojov
Národopisné múzeum Smižany Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša
Rodný dom kpt. Jána Nálepku