Medzinárodné konferencie

Medzinárodná konferencia v Turíne