Medzinárodná konferencia v Turíne

EAVP -European Association of Vertebrate Palaeontologists - XII Annual Meeting, Torino – Italy, 24. – 30.June 2014)Vďaka finančnej podpore MK SR, Dotácia 2014 z podprogramu 5.2. , na projekt: Účasť na XII. Medzinárodnej konferencii európskej asociácie paleontológov 24.6 -30. 6. 2014 v Turíne (Taliansko), sa konferencie zúčastnila pracovníčka Múzea Spiša v SNV Zuzana Krempaská.
Kniha abstraktov s príspevkami účastníkov konferencie, ako aj sprievodca po lokalitách navštívených počas terénnych exkurzií je prístupná na internete,

link:


(str. 89 Krempaská, Z., Holec,P.,: Shark fauna from the Tertiary of Slovakia from the collection of the Múzeum Spiša in Spišská Nová Ves) Viac ako 150 paleontológov z rôznych krajín sveta prezentovalo výsledky svojich výskumov. Múzeum Spiša prezentovalo bohatú zbierku žraločej fauny, zastúpenú v paleontologickom fonde múzea.
Mimoriadnym zážitkom bola návšteva svetovej paleontologickej lokality Monte Bolca v blízkosti mesta Verona, ktorá je lokalitou ENESCO. Dokonalosť zachovania treťohornej (eocén) fosílnej rybej fauny z tejto lokality je fascinujúca a mohli sme ju obdivovať v múzeách: The Museo dei Fossili di Bolca a vo Verone v múzeu The Museo Civico di Storia Naturale di Verona.

Fotoarchív

Terénna exkurzia na významnú paleontologickú lokalitu Tanaro River - významné nálezy treťohornej rybej fauny, ako aj kryštalických sadrovcov.

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Návšteva svetovej paleontologickej lokality Monte Bolca a múzea vo Verone.
Unikátne nálezy treťohornej rybej fauny - lokalita UNESCO

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014

Dokumentačná fotografia z konferencie v Turíne 2014