Zverejňovanie faktúr

Faktúry zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a neskorších novelizácií na stránke Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi od 30. 4. 2014 od faktúry č. xxxx.

icon xls
Zverejnené faktúry vo formáte xls