Plán výstav a podujatí Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2020

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
052 01 Spišská Nová Ves, Letná 50
tel.: + 421 534423757
mail: muzeumspisa@muzeumspisa.com
web: www.muzeumspisa.com

EXPOZÍCIE:

Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi bodova historického provinčného domu.
Letná 50, Spišská Nová Ves, tel.: +421 53/44 23 757

Využite jedinečnú príležitosť navštíviť novootvorenú časť historickej expozície o stavebnom vývoji Provinčného domu s maketou, vyrobenou podľa plánov F. Bartla z roku 1786. Po prvý krát po takmer 150. rokoch bude v Provinčnom dome predstavený kompletný súbor obrazov funkcionárov provincie a richtárov XVI. spišských miest. Reštaurovanie vzácnej kolekcie obrazov podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB. Prehliadka objektov tvorí neoddeliteľnú súčasť a vznikla hlavne vďaka projektu Provincia XVI spišských miest – malá Európska únia.

Expozícia historického nábytku

Rodový kaštieľ Máriássyovcov
Michalská 59, Markušovce, tel.: +421 917 746 339

Prehliadka rodového kaštieľa rodiny Máriássy predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, bytových doplnkov a interiérových celkov od 17. storočia do začiatku 20. storočia.

Expozícia klávesových hudobných nástrojov Letohrádok Dardanely

Letohrádok Dardanely
Michalská 55, 053 21 Markušovce, tel.: +421 917 746 339

Prehliadka expozície klávesových hudobných nástrojov doplnená o kolekciu akordeónov s inovatívnymi prvkami v expozícii.

Expozícia ľudovej kultúry dolného Spiša

Národopisníé múzeum v Smižanoch
Krátka 5, Smižany, tel.: +421 917 746 336

Prehliadka Expozície ľudovej kultúry dolného Spiša predstavuje zbierku ľudového odevu a pastierstva, baníctva a remesiel, tradičnú ľudovú kultúru regiónu stredného Spiša od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť.

Rodný dom kpt. Jána Nálepku

Nálepkova 87, Smižany, tel.: +421 917 746 336

Prehliadka pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej polovice 20. storočia, doplnená o predmety zo života a protifašistického odboja kpt. Jána Nálepku.

VÝSTAVY:

Jak to bulo v Novejši

2. 1. 2020 – 29. 2. 2020
Výstava prezentuje unikátne, doteraz nezverejnené fotografie z rušných revolučných novembrových a decembrových dní roka 1989 v Spišskej Novej Vsi.
Výstavné priestory foyer Múzea Spiša

Anna Matzová &Ateliér Matz a spol.

2. 1. 2020 - 17. 5. 2020
K výrazným osobnostiam Spišskej Novej Vsi 20. storočia patrila Anna Matzová, dvorná fotografka cisára Františka Jozefa, ktorá roky úspešne viedla slávny fotoateliér G. Matz & spol.. Výstavou predstavíme nielen históriu slávneho ateliéru, ale i históriu regiónu Spiš. História ateliéru je prezentovaná prostredníctvom významnej osobnosti ženy podnikateľky Anny Mátzovej zo začiatku 20. storočia.
Výstavné priestory Múzea Spiša

Od babičky na boľačky

2. 1. 2020 – 15. 7. 2020
Poznávanie liečivých rastlín vám spríjemní nielen vôňa bylín, ale aj ľudová atmosféra.
Expozičné priestory Múzea Spiša - časť príroda

100 rokov bez Štefánika

2. 1. 2020 – 15. 7. 2020
Výstava sa venuje životu, práci, poslaniu a smrti, ako aj rodine Milana Rastislava Štefánika - významného slovenského a československého vedca a politika.
Expozičné priestory Múzea Spiša

Dvojníci – menovci z prírody

2. 1. 2020 – 15. 7. 2020
Vďaka zaujímavej výstave spoznáte dvojníkov z ríše húb, rastlín a živočíchov s rovnakým pomenovaním alebo základom slova. Príkladom je kamzík vrchovský tatranský, ktorého potravou je kamzičník rakúsky.
Expozičné priestory Múzea Spiša - časť príroda

Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa

2.1. 2020 – 31.12. 2020
Výstava venovaná histórii ako aj súčasnosti rodu Máriássy z markušovského kaštieľa.
Expozícia kaštieľa v Markušovciach

To naj z prírody Spiša

2. 3. 2020 – 31.12. 2020
Prírodovedná výstava.
Výstava prezentuje zaujímavé fakty o rastlinách a živočíchoch, ktoré sa vyskytujú na území regiónu Spiš. Zároveň je doplnená unikátnymi paleontologickými nálezmi z tejto oblasti.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany.

Farebná krása prírody

august 2020 – apríl 2021
Prírodovedná výstava
Prostredníctvom výnimočných prírodovedných zbierok z celého sveta predstaví výstava netradičný vzťah živej a neživej prírody. Prezentované budú rôzne druhy minerálov, hornín, ale aj hmyzu či vtákov, ktoré sú navzájom prepojené farbou, tvarom či štruktúrou.
Expozičné priestory Múzea Spiša - časť príroda

Rusíni na Spiši

17. 9. – 31.12. 2020
Výstava spojená s komentovanou večernou prehliadkou. Venované Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.
Výstavné priestory Provinčného domu.

PODUJATIA:

Prednášky pre školy k výstave o Nežnej revolúcií

2. 1. 2020 – 29. 2. 2020
Prednášková miestnosť Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Nevšedné príbehy dejín

január – december 2020
Prednášky pre školské skupiny.
Kaštieľ v Markušovciach

„Ket fašengi ta fašengi, ta še fašengujeme“

17. 2. – 21. 2. 2020
Tvorivá dielňa spojená s prezentáciou zvykov fašiangového obdobia. Podujatie je primárne určené pre materské školy, základné školy a základné umelecké školy.
Výstavné priestory Národopisného múzea Smižany

Dni ochrany prírody

1. 4. 2020
Náučné podujatie pre školy. Virtuálna prezentácia uskutočnená formou webového špeciálu a šírená prostredníctvom Facebookovej stránky Múzea Spiša. Podujatie bolo presunuté do online priestoru v rámci ochrany zdravia a zamedzeniu šíreniu ochorenia Covid 19.

Veľkonočná tvorivá dielňa

apríl 2020
Krátka videoprezentácia z prostredia Národopisného múzea v Smižanoch k téme Veľkej noci ako aj ukážka tradičných metód zdobenia kraslíc. Videoprezentácia bola doplnená o webový špeciál. Podujatie bolo presunuté do online priestoru v rámci ochrany zdravia a zamedzeniu šíreniu ochorenia Covid 19.

Veľkonočný koncert

13. 4. 2020
Príhovor a prianie k príjemnému prežitiu Veľkonočných sviatkov doplnený o krátku ukážku z minuloročného koncertu. Videoprezentácia na našom kanály na serveroch Youtube.com. Podujatie bolo presunuté do online priestoru v rámci ochrany zdravia a zamedzeniu šíreniu ochorenia Covid 19.

Deň Zeme

22.apríl 2020
Virtuálna prezentácia na facebookovej stránke múzea. Podujatie bolo presunuté do online priestoru v rámci ochrany zdravia a zamedzeniu šíreniu ochorenia Covid 19.

Dvorné dialógy 67

7. 5. 2020
Spišská Nová Ves vo víre 2. svetovej vojny. Video prezentácia k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Podujatie bolo presunuté do online priestoru v rámci ochrany zdravia a zamedzeniu šíreniu ochorenia Covid 19.

Deň múzeí a galérií

18. 5. 2020
Virtuálna prehliadka Národopisného múzea v Smižanoch. Podujatie bolo presunuté do online priestoru v rámci ochrany zdravia a zamedzeniu šíreniu ochorenia Covid 19.

MDD s rozprávkou Popoluška

30. 5. 2020
Podujatie k MDD. Čítaná rozprávka pod dubom pre najmenších vo francúzskom parku v Kaštieli Markušovce.

Rozprávanie pod dubom

11. 7. 2020 plánovaný vstup o 15.00 hod.
Čítaná rozprávka pod dubom pre najmenších vo francúzskom parku v Kaštieli Markušovce.

Letná čitáreň

1. 7. – 31. 8. 2020
Čitatelia si môžu prečítať na nádvorí knihy a periodiká dostupné v Infomúzejke (našej knižnici je takmer 10 000 titulov).
Nádvorie Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letné večerné tématické prehliadky Kaštieľa v Markušovciach spojené s koncertom

11. 7. 2020
Letná večerná prehliadka kaštieľa v Markušovciach
Vstupy 18:00 a 19:00 hod.

8. 8. 2020
Tematická večerná prehliadka
Vstupy 18:00 a 19:00 hod.

Kultúrne stredy

1. 7. 2020, 5. 8. 2020, 23. 9. 2020
Odhadovaný čas trvania prehliadky je cca 2 hod., začiatok podujatia 16:00 hod.
Komentovaná prehliadka, sprevádzanie mestom Spišská Nová Ves a jeho pamiatkami z obdobia 18. – 19. storočia, ktoré sú priamo späté s Provinciou XVI. spišských miest. Toto objavovanie bude napojené na kreatívnu dielňu, ktorá prebehne po samotnej prehliadke v oddychovej zóne Múzea Spiša na takzvanom „Nádvorí Spišiakov“.

Duch času - GENIUS TEMPORIS / Stará a nová radnica.

17. 7. 2020, 14. 8. 2020, 11. 9. 2020
Odhadovaný čas trvania prehliadky je: cca 2 hod., vstupy 17:30 hod. Múzeum Spiša - 18:30 hod. radnica 18:30 hod. Múzeum Spiša - 19:45 hod. radnica
Večerná prehliadka expozíciou Histórie Spiša v Provinčnom dome (Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi) niekdajšej radnice nášho mesta s napojením na prehliadku súčasnej radnice mesta Spišská Nová Ves. Oba objekty sú historickým a aj architektonickým skvostom nášho mesta a dominantou námestia. Komentovaná prehliadka v historických kostýmoch bude doplnená o prezentáciu historických fotografií zo zbierkového fondu múzea na nádvorí múza v príjemnom prostredí novej oddychovej zóny.

Dvorné dialógy 68

29. 7. 2020
Čiernohorské kúpele na Spiši

Hravá príroda

august 2020
Interaktívny vzdelávací program pre deti.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letohranie

30. 8. 2020
Popoludnajšie podujatie najmä pre rodiny s deťmi.
Areál francúzkeho parku v objekte kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach

Dvorné dialógy 69

9. 9. 2020
Prezentácia novej knihy o kaštieľoch na Spiši.
Prednáškove priestory Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Rusíni na Spiši

17. 9. 2020
Večerná prehliadka venovaná "Dňom európskeho kultúrneho dedičstva", ktorá sa uskutoční v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi (v historickej budove Provinčného domu).
Prednáškove priestory Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Etnografická konferencia

22. 9. 2020 – 24. 9. 2020
24. ročník konferencie Etnológ a múzeum, ktorý bude venovaný téme Modrotlač na Slovensku.
Národopisné múzeum Smižany

Remeslo má zlaté dno

5. 10. 2020 – 9. 10. 2020
Súťažno-zábavný edukačný program spojený s tvorivou dielňou.
Národopisné múzeum Smižany

Víkend otvorených parkov a záhrad

10. 10. 2020 – 11. 10. 2020
Prehliadka francúzskeho parku v Markušovciach a divadelné predstavenie v letohrádku Dardanely Markušovce.

O prírode v pivničke 28

október 2020
Cyklické vedecko-populárne prírodovedné prednášky pre širokú verejnosť.
Prednáškove priestory Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Noc múzeí a galérií 2019

november 2020
Netradičné podujatie plné prekvapení.
Prednáškove priestory Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Noc múzeí a galérií 2020

november 2020
Večerná prehliadka.
Expozičné priestory kaštieľa v Markušovciach.

Dvorné dialógy 70

25. 11. 2020
Dejiny Rusinov na Spiši.
Prednáškove priestory Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Vianočná večerná prehliadka k výstave Rusíni na Spiši

11. 12. 2020
Špeciálna komentovaná prehliadka výstavy zameraná na vianočné tradície Rusínov, kde odznejú rusínske koledy v podaní folklórnych skupín zo Spiša. Výstavné priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Vianočné oblátky

14. 12 2019 – 18. 12. 2020
Tvorivá dielňa spojená s prednáškou o zvykoch zimného obdobia.
Národopisné múzeum v Smižanoch.

Vianočný koncert 2020

12. – 13. 12. 2020
Letohrádok Dardanely v Markušovciach.

KONTAKTNÉ OSOBY:

Výstavy a podujatia :

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi :
Bc. Táňa Stašiková, email: t.stasikova@muzeumspisa.com,
lektorky@muzeumspisa.com, tel.:+421 53 44 23 757

Národopisné múzeum v Smižanoch :
Margita Kočišová email: narodopis@muzeumspisa.com, tel.:+421 917 746 336

Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach :
PhDr. Bernarda Kiczková email : kastiel@muzeumspisa.com, tel.: +421 917 746 338