Ochrana osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,
radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, sídlo: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov. S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom. Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi, nájdete v dokumente, ktorý je súčasťou tejto informácie.
Dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na názov dokumentu.
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto je prevádzkovateľ a aké sú jeho kontaktné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50
052 01 Spišská Nová Ves
tel: +421 53 44 23 757
muzeumspisa@muzeumspisa.com
http://www.muzeumspisa.com/

Kto je zodpovednou osobou prevádzkovateľa?

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv na úseku ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Ing. Vladimír Krempaský
E-mail: v.krempasky@muzeumspisa.com
Telefón: +421 53 44 23 757


Korešpondenčná adresa:
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV