ODBORNÉ SLUŽBY

Múzeum Spiša poskytuje služby v oblasti konzultácií či vypracovaní odborných článkov, štúdií, posudkov alebo iných odborných textov v sadzbe 17E/hod., rsp. po vzájomnej dohode na základe zložitosti objednanej činnosti. Tešíme sa na spoluprácu!

NÁRODOPISNÉ MÚZEUM V SMIŽANOCH

narodopis@muzeumspisa.com
Tel.: 0917 746 336

  • Ľudová kultúra dolného a stredného Spiša
    trvanie programu 60 min.
  • Remeselné dielne tradičných ľudových techník trvanie programu 60 min.
    optimálny počet v skupine 20 osôb
  • Objavenie zabudnutej techniky tkania na kartičkách - kurz
    optimálny počet osôb v skupine 10 osôb


KAŠTIEĽ V MARKUŠOVCIACH

kastiel@muzeumspisa.com
Tel.: 0917 746 339

  • Kaštieľ - šľachtické sídlo
trvanie programu 50 - 60 min.

Informácie o rezervácii programov
Program je potrebné rezervovať vopred telefonicky alebo e-mailom. Vzdelávacie programy je možné spájať s prehliadkou expozície alebo aktuálnej výstavy. Dĺžku a rozsah programu je možné modifikovať podľa vekových kategórií žiakov a požiadaviek pedagóga. Za program, prednášku, tvorivú dielňu – 1 €, alebo KP.Ponuka služieb :

Spišská Nová Ves

Predaj propagačných materiálov (pohľadnice, brožúry, knihy, mapy, reprodukcie dobových pohľadníc ...) Predaj suvenírov a výrobkov ľudových remeselníkov Možnosť dojednania komisionálneho predaja Prenájom výstavnej miestnosti (cca 100 m2) na výstavné a propagačno-predajné akcie Prenájom priestorov foyer na komorné výstavky a menšie propagačno-predajné akcie

Markušovce

Poskytnutie vybraných interiérových priestorov v kaštieli a exteriérových v parkovom areáli na fotografovanie svadieb, podnikových a firemných akcií a pod Zabezpečenie usporiadania koncertov v koncertnej sále letohrádku Dardanely (kapacita 100 maximálne 120 sedadiel) Krátkodobý prenájom (maximálne jeden deň) koncertnej miestnosti (prednášky, semináre, sympózium...) Zabezpečenie vystúpenia šermiarskych , folklórnych skupín a komorných telies vážnej hudby, prípadne prenájom parku týmto skupinám na samostatný program Počas letnej turistickej sezóny možnosť občerstvenia v kaviarničke.

Smižany

Prenájom miestnosti na kultúrno-vzdelávacie akcie (cca 38 m2 a 40 sedadie1) Zabezpečenie účasti ľudových remeselníkov s predvádzaním tradičnej výroby Prenájom exteriérových priestorov na usporiadanie trhov ľudových remesiel, folklórnych a kultúrnych akcií

Poznámka :

Služby poskytujeme za finančnú odplatu v zmysle interných predpisov múzea