Múzeum Spiša

05201 Spišská Nová Ves
tel.: 00421 53 44 23757
fax : 00421 53 44 23757
E-mail : muzeumspisa@muzeumspisa.com

Ing. Zuzana Krempaská: riaditeľka Múzea Spiša

(pracovisko Spišská Nová Ves,+421 917 746 337)

Prírodovedné oddelenie

(pracovisko Spišská Nová Ves 053/4423757)
(odbor geológia, paleontológia, botanika, krajinná ekológia)

Spoločenskovedné oddelenie

(pracovisko Markušovce 053/4498212, Smižany +421 917 746 336)
(odbor dejiny hudby, história, etnografia)

Dokumentačno-propagačné oddelenie

(pracovisko Spišská Nová Ves 053/4423757)
(evidencia zbierok, knižnica, archív, propagácia, výstavná činnosť)

Oddelenie sprievodcovských služieb

(pracovisko Spišská Nová Ves 053/4423757)
(pracovisko Smižany +421 917 746 336, pracovisko Markušovce 053/4498212, +421 917 746 339)
(sprievodcovská činnosť, kultúrno-výchovná činnosť)

Ekonomické oddelenie

(pracovisko Spišská Nová Ves 053/4423757)

Správa budov

(pracovisko Spišská Nová Ves 053/4423757)