MÚZEUM SPIŠA V SPIŠKEJ NOVEJ VSI, LETNÁ 50, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES !
VÝZVA

Príprava a tlač „Zborník Spiš 7 s mapovou prílohou“. Podrobné znenie a požiadavky vo formáte PDFMúzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje v mesiacoch september – december 2013 realizáciu projektov MK SR 2013:

 • Provinčný dom – sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
  -komplexný reštaurátorský výskum objektu v zmysle rozhodnutia
  KPÚ KE-09/1606-02/6685JJ, KE-11/464-02/2246/ZD a výsledkov AHV Provinčný dom Sp.N.Ves 2010. (Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie)
 • Komplexný výskum NKP Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí
  (č. ÚZPF): Kaštieľ Mariássyovský 671/1, Stavba hospodárska 671/3,
  Park francúzsky 671/5, Markušovce 053 21, Michalská ulica č.59a č.53
  III. etapa komplexného výskumu (Architektonicko – historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu, dendrologický výskum, projektová dokumentácia)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje v mesiacoch september – december 2013 realizáciu projektov MK SR 2013 a v tejto súvislosti bude realizovať VO v zmysle novely (95/2013) zákona (25/2006)na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je vyššia ako 1000 eur :

 1. Profesor Andrej Reiprich – osobnosť školstva a vedy (vydanie zborníka z konferencie venovanej storočnici narodenia prof. Andreja Reipricha)
  Kód žiadosti: TWU22FEXW3
 2. Zlepšenie technického vybavenia Múzea Spiša výpočtovou a digitálnou technikou za účelom inplementácie nových informačných technológií pri plnení základných funkcií múzea
  Kód žiadosti: 3K59HPGLAP
 3. Reštaurovanie súboru klasicistického nábytku z kaštieľa v Markušovciach
  Kód žiadosti: VQ3UJWLD1P
 4. Zabezpečenie trvalého odborného uloženia botanických, paleontologických a numizmatických zbierok Kód žiadosti: 65VFBRDUNT
Dátum zverejnenia 27.9.2013

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 5O, 05201 Spišská Nová Ves, v mesiaci november (od 15.11.) realizuje verejné obstarávanie v súvislosti s realizáciou projektov Terra Incognita s názvom:

 1. Projekt: Regionálne múzeá a cestovný ruch: Výzva alebo slepá ulička? ( Medzinárodný workshop a exkurzia, živé stretnutia priamo v objektoch kultúrneho dedičstva a turizmu v cieľových miestach na tématických trasách Gotickej a Železnej ceste) (verejné obstarávanie na prepravné služby -1200km, 3 dni, SR a Poľsko)
 2. .„e-books“ – elektronické publikácie o Múzeum Spiša Propagácia Múzea Spiša ako kultúrnej organizácie KSK a jej pobočiek prostredníctvom elektronickej publikácie šírenej pomocou virtuálnych kníhkupectiev. (verejné obstarávanie na grafické práce)
Dátum zverejnenia 12.11.2013

Rekonštrukcia strechy Letohrádku Dardanely v Markušovciach

Zadanie k projektu
Výzva na predkladanie ponúk