Číslo projektu: 16-621-05175

Názov projektu: Reštaurovanie 6 obrazov funkcionárov a richtárov XVI spišských miest

Zhrnutie výstupov projektu:
V zbierkovom fonde Múzea Spiša sa nachádza mimoriadne vzácna kolekcia 27 obrazov predstaviteľov Provincie XVI spišských miest z rokov 1775 - 1804. Pred realizáciou tohto projektu sa podarilo zreštaurovať jedenásť obrazov. Výstupom tohto projektu bolo zreštaurovanie ďalších šiestich obrazov, ktoré boli následne umiestnené v novej historickej expozícii v obnovenom Provinčnom dome, kde sa nachádzali už pred 240 rokmi. Ide o najcennejší súbor zbierok, ktorý sa stal súčasťou novej expozície. Prostredníctvom zreštaurovaných obrazov v novej historickej expozícii sú návštevníci oboznamovaní s osobnosťami (funkcionármi) provincie z rokov 1775 - 1804, systémom správy provincie, ako aj s dobovým oblečením a portrétnou tvorbou na Spiši. Ďalším výstupom projektu je komplexná Správa o reštaurovaní šiestich obrazov a ich umelecko-historický popis. Získané poznatky o obrazoch sú prezentované počas prehliadok expozície, resp. v sprievodných textoch.

Projekt cislo 16-621-05175

Projekt cislo 16-621-05175

Projekt cislo 16-621-05175

Projekt cislo 16-621-05175

Projekt cislo 16-621-05175

Projekt cislo 16-621-05175Logo fondu na podporu umeniaSpäť na zoznam projektov