Akvizícia ľudového odevu

Číslo projektu: 20-522-03400
Výška podpory: € 1008,00

Múzeum Spiša so svojou zbierkotvornou činnosťou a národopisnou expozíciou je neoddeliteľnou súčasťou prezentácie ľudovej kultúry a uchovávania artefaktov materiálnej kultúry z oblasti stredného a dolného Spiša. Vďaka podpore FPU v programe 5.2.2 - Akvizícia múzeí, sme mohli do zbierok zakúpiť ľudový odev zo začiatku 20. storočia, ktorý predstavuje ucelený súbor slávnostného ženského odevu a doplnkov z rázovitej obce Kojšov, tvoriacu okrajovú časť spišského regiónu a zároveň obec s rusínskym osídlením. Jedná sa o 9 kusov odevných súčiastok a doplnkov- vist so šnurovačkami, 2 x opliecko, modrotlačová zástera a modrotlačová látka na zásteru, plátenná vyšívaná zástera a zástera „liberka“, spodná sukňa a kompletný čepiec. Nakoľko je odev v bezchybnom stave a nie je potrebný reštaurátorsky zásah, bude obohatením etnografického zbierkového fondu a zároveň doplní zastúpenie obce Kojšov, keďže múzeum v minulých rokoch získalo z tejto obce kompletný detský odev. Uvedený odev bude súčasťou výstavy „Rusíni na Spiši“, následne je jeho využitie možné v stálej národopisnej expozícií.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Fotodokumentácia z projektu

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-522-03400 podporeného Fondom na podporu umenia – Akvizícia ľudového odevu

Fotodokumentácia z projektu číslo 20-522-03400 podporeného Fondom na podporu umenia – Akvizícia ľudového odevu