Projekt FNPU č. 18-521-01906

Výstava „Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia“

Zhrnutie výstupov projektu

Rok 2018 bol rokom tzv. osmičkových výročí. Najvýznamnejšie z nich boli sto rokov od vzniku ČSR, päťdesiat rokov od udalostí roka 1968 a 25. rokov od vzniku SR, ktoré síce nebolo osmičkové, avšak nemenej významné. Tieto okrúhle výročia si pripomínali mnohé inštitúcie a organizácie na Slovensku a v Českej republike. Medzi ne sa zaradilo aj Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Múzeum pripravilo výstavu „Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia“ v ktorej reflektovalo všetky tri spomínané výročia s dôrazom na spišský región. Na príprave výstavy spolupracovalo Múzeum Spiša s viacerými múzeami a inštitúciami, ktoré zapožičali na výstavu mnoho zaujímavých exponátov. Viacero predmetov zapožičaných na výstavu pochádzalo aj zo súkromných zbierok. Český rozhlas a Slovenský filmový archív zasa poskytli unikátne zvukové a filmové záznamy. Spoluorganizátorom výstavy bol Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves, ktorý zároveň poskytol na výstavu viaceré vzácne dokumenty. Vďaka participácii spomínaných inštitúcií mohli návštevníci na výstave vidieť mnohé unikátne zbierkové predmety. Z najvýznamnejších je možné spomenúť Martinskú deklaráciu a oblek Alexandra Dubčeka. Takéto vzácnosti boli jednými z významných faktorov, ktoré ovplyvnili vysokú návštevnosť výstavy. Obrazový materiál na výstavu poskytlo viacero inštitúcií a jednotlivcov. Vernisáž výstavy za účasti viacerých významných hostí a veľkého počtu návštevníkov sa konala 21. 8. 2018 v päťdesiate výročie okupácie Československa. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Časť výstavy k vzniku SR bola prístupná už skôr, konkrétne od januára 2018. Verejnosť mala príležitosť výstavu zhliadnuť do 28. januára 2019. Na tvorbe výstavy sa podieľali zamestnanci Múzea Spiša Martin Furmanik (zároveň kurátor výstavy), Táňa Stašiková a Vladimír Krempaský spolu s prevádzkovým oddelením a ďalšími pracovníkmi. V rámci výstavy sa konalo viacero sprievodných podujatí. Uskutočnili sa dve večerné prehliadky výstavy – prvá 22. 9. 2018 a druhá 14. 12. 2018. Prvá večerná prehliadka bola spojená s koncertom piesní Karla Kryla v podaní hudobníka Martina Pižema. Druhá večerná prehliadka mala vzhľadom na čas konania vianočnú tematiku. Významnou súčasťou výstavy bola aj prezentácia publikácie „Spiš a vznik Československej republiky.“ Jej autorom je zamestnanec múzea Martin Furmanik. Prezentácia knihy sa uskutočnila 24. 10. 2018 v rámci cyklu Dvorné dialógy. V tomto prípade išlo o ich 57. časť. V rámci výstavy sa konali aj prednášky pre školské skupiny na témy rokov 1918 a 1968. Súčasťou prednášok pre školy bola aj prehliadka samotnej výstavy a práca s pracovnými listami k spomínaným témam. Zo strany škôl bol o tento program veľký záujem. Je potrebné spomenúť aj konferenciu Obce za prevratu (mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920), ktorej spoluorganizátorom bolo aj Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Táto konferencia sa konala popri Spišskej Novej Vsi aj v Košiciach (14. 11. 2018) a Stropkove (16. 11. 2018). Sekcia konferencie v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila 15. 11. 2018. Popri Múzeu Spiša boli organizátormi konferencie Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Krajské múzeum v Prešove. Výstava „Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia“ sa tešila mimoriadnemu záujmu zo strany verejnosti i škôl. Pomohla tak zlepšiť poznanie moderných slovenských dejín v regióne Spiša a Spišskej Novej Vsi.

Baner k výstave na Letnej ulici v Spišskej Novej Vsi

Baner k výstave na Letnej ulici v Spišskej Novej Vsi

Plagát o výstave pred Múzeom Spiša

Plagát o výstave pred Múzeom Spiša

Výstava Spiš a vznik Československej republiky (úvod)

Výstava Spiš a vznik Československej republiky (úvod)

Výstava Spiš a vznik Československej republiky (časť k roku 1918)

Výstava Spiš a vznik Československej republiky (časť k roku 1918)

Výstava Spiš a vznik Československej republiky (časť k roku 1968))

Výstava Spiš a vznik Československej republiky (časť k roku 1968)

Publikácia Spiš a vznik Československej republiky

Publikácia Spiš a vznik Československej republiky

Prezentácia publikácie Spiš a vznik Československej republiky

Prezentácia publikácie Spiš a vznik Československej republiky

Konferencia Obce za prevratu (15. 11. 2018)

Konferencia Obce za prevratu (15. 11. 2018)

Prednáška pre školy

Prednáška pre školy