č. 19-521-01852

Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľa

Zhrnutie výstupov projektu:

  1. etapou bolo získať a zozbierať dostatočné množstvo zbierkových predmetov, aby bola naplnená výpovedná hodnota výstavy. Prebehli stretnutia s pani Heidi Máriássy, ktorá múzeu venovala časť pozostalosti svojho manžela Pála Máriássyho. Do tejto etapy spadá aj výskum archívnych dokumentov, ktorý bol potrebný nielen k vytvoreniu samotnej výstavy, ale aj k vyhotoveniu textov do publikácie, ktorá bola vydaná k výstave. (jún 2018 - marec 2019)
  2. etapa bola venovaná harmonogramu a následne tvorbe a príprave jednotlivých sprievodných podujatí a aktivít. Ďalej boli vyhotovené sprievodné texty k výstave, pracovné listy a propagačné materiály. (január - apríl 2019)
  3. Reinštalácia časti nábytkovej expozície, príprava priestorov pre novú výstavu ( technické zabezpečenie priestorov, nákup vitrín a pod. ) a samotná inštalácia zbierkových predmetov. (apríl - 18. máj 2019)
  4. Slávnostné otvorenie výstavy pre pozvaných hostí a pre verejnosť, sprístupnenie výstavy s prezentáciou a kurátorským výkladom. (17. a 18. máj 2019)
  5. Realizácia sprievodných aktivít: Dve nočné prehliadky, Koncert skupiny Slovak Tango, Celodenné podujatie, Prednášky spojené s prezentáciou a kurátorským výkladom, Podujatia pre deti
  6. etapa spočívala vo vydaní dvoch publikácií. Jedna z nich vyšla v slovenskom jazyku a druhá je viacjazyčná ( maďarský, nemecký, anglický a poľský jazyk)

Zmenou v sprievodných aktivitách oproti pôvodnému projektu je iba stretnutie s pani Heidi Máriássy, ktorá kvôli zhoršenému zdravotnému stavu nemohla v tomto roku pricestovať na Slovensko.

Realizácia výstavy má prínosom pre štúdium, výskum a poznávanie regionálnych dejín s presahom do európskych krajín, kde osudy Máriásyovcov pokračovali a dodnes poznáme aktívnych členov rodu v zahraničí. Cieľom bolo poukázať na životné osudy posledných Máriássyovcov v markušovskom kaštieli a možno zhodnotiť, že tento zámer sa realizáviou výstavy naplnil. Zároveň výstava ponúka neoceniteľné poznatky z posledných desaťročí, kedy Máriássyovci obývali dané priestory a pôsobili v regióne.

Výstavu videlo spolu 6321 osôb. Na samotnom otvorení výstavy sa zúčastnilo spolu 94 osôb. Nakoľko ide o novú autorskú výstavu a tieto informácie dodnes absentovali pri prezentovaní aktuálnej expozície, výstavu si zo záujmom pozrelo množstvo nových návštevníkov. Do kaštieľa sa po desaťročiach vrátili i mnohý pamätníci alebo ich potomkovia, ktorí si poznajú Máriássyovcov z rozprávania svojich rodičov a príbuzných. Rovnako sa týmto ponúkla možnosť vzdelávacích aktivít pre žiakov a študentov na poznávanie vlastných dejín.

Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľaFotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852

Pohľad na výstavu Osudy Máriássyovcov z markušovského kaštieľaFotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852

Slávnostné otvorenie výstavy pre pozvaných hostí a pre verejnosť, sprístupnenie výstavy s prezentáciou a kurátorským výkladom,17. a 18. máj 2019Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852

Prednášky spojené s prezentáciou a kurátorským výkladomFotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852

Večerná prehliadka kaštieľa v MarkušovciachFotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852

Koncert skupiny Slovak Tango v letohrádku Dardanely v MarkušovciachFotopríloha k projektu: č. 19-521-01852
Fotopríloha k projektu: č. 19-521-01852

Vydanie dvoch publikácií. Jedna z nich vyšla v slovenskom jazyku a druhá je viacjazyčná (maďarský, nemecký, anglický a poľský jazyk)