Číslo projektu: 16-623-05183

Akvizícia
Nákup historických pohľadníc Spiša
Realizácia projektu: 1. 9. 2016 – 16. 5. 2017

Zhrnutie projektu
Zámerom projektu bolo doplniť fond historických pohľadníc Múzea Spiša. Cieľom projektu bolo systematické dopĺňanie a rozšírenie zbierkového fondu historických pohľadníc o lokality celého historického územia Spiša (fond MS pred novou akvizíciou – 1435 ks). Ambíciou múzea bude prezentovať v novej historickej expozícii pohľadnice z celého regiónu, keďže dve časti novej expozície sa budú venovať histórii a pamiatkam Spiša. Hlavnou projektovou aktivitou bol nákup jednej z najväčších súkromných zbierok historických pohľadníc na Spiši a jej zaradenie do muzeálneho fondu. Tieto budú v budúcnosti využité pri tvorbe novej expozície v časti týkajúcej sa histórie a pamiatok Spiša, ako aj v rámci prezentácie fotoateliéru a vydavateľstva Gustáva Matza v Spišskej Novej Vsi. Pohľadnice sú využívané pri vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti odborných pracovníkov Múzea Spiša, ako aj na štúdium záujemcom z radov odbornej i laickej verejnosti. Snahou Múzea Spiša bolo vytvorenie ucelenej zbierky historických pohľadníc zo Spiša. V súčasnosti prebieha ich prvostupňové a druhostupňové spracovávanie.
logo

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Žiadaná podpora : 7 052 Eur
Schválená podpora: 6 373 Eur
Spolufinancovanie: 373 Eur

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285

Projekt cislo 16-623-05285