Projekt FPU č. 17-522-04372

Zbierka motýľov z okolia Krompách.

Múzeu Spiša v roku 2017 získalo druhú časť zbierky motýľov od Františka Kuraja z Krompách. Nákup zbierky sa mohol uskutočniť vďaka prostriedkom z Fondu na podporu umenia na základe predloženého projektu. Zbierka predstavuje kolekciu motýľov získaných zberom z lokalít okolia Krompách a katastra mesta Krompachy. Druhy v zbierke sú determinované, preparované, ošetrené a uložené v 57 škatuliach v počte kusov 6299. Jedná sa o druhú fázu nákupu zbierky motýľov. Prvá fáza bola realizovaná v roku 2014 z dotačného systému MK SR a obsahuje 6845 kusov motýľov. Zbierka je systematicky zatriedená, je v nej popísaných 1615 druhov, obsahuje 97 preparátov húseníc, 12 kukiel a 129 preparátov genitálií. Spolu teda múzeum získalo zbierku 12 784 kusov motýľov. Zbierka ako celok poukazuje na druhovú pestrosť motýľov konkrétnej skúmanej oblasti. Na základe živných rastlín motýľov budeme vedieť vyhodnotiť zmeny v životnom prostredí sledovanej oblasti za posledných 40 rokov. Z tohto pohľadu má zbierky veľký význam. Doplnila sa tak mozaika poznania entomofauny stredného Spiša, ktorú začal prof. Andrej Reiprich výskumov v okolí Spišskej Novej Vsi a Slovenskom raji.

Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí
Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí

Foto č. 2 Zbierka s vypreparovanými kopulačnými orgánmi v ampulkách
Foto č. 2 Zbierka s vypreparovanými kopulačnými orgánmi v ampulkách

Foto č. 3 Ukážka zbierky motýľov s kuklami
Foto č. 3 Ukážka zbierky motýľov s kuklami

Foto č. 4 Časť zbierky Františka Kuraja
Foto č. 4 Časť zbierky Františka Kuraja

Foto č. 5 Zbierka s húsenicami
Foto č. 5 Zbierka s húsenicami