Projekt FPU č. 17-521-01632

Názov projektu: Keď drevo spieva

Hlavným cieľom výstavy „Keď drevo spieva“ bolo zhromaždiť výrobcov z celého regiónu Spiš a jeho súvisiacich susedných oblastí v jednom priestore, poukázať na ich zručnosť, tvorivosť a potrebu udržiavania nášho kultúrneho dedičstva. Zámerom bolo vrátiť hudobné nástroje do zrekonštruovaných priestorov letohrádku Dardanely, nakoľko v tom čase doň bola len sčasti vrátená stála expozícia. Výstava vychádzala z diplomovej práce (2014) autorky výstavy Mgr. Štefánie Slimákovej. Prvou etapou projektu bol doplnkový výskum, ktorý pomohol aktualizovať staršie poznatky, a tým poukázať na pôsobenie ďalších výrobcov na Spiši. Počas terénneho výskumu boli k výstave s vybranými výrobcami natočené dokumenty – Postup výroby fujary a Tradícia výroby zlobcokov v Ždiari. Tieto dokumenty neboli financované fondom, bez nároku na honorár ich natočila Bc. Nikola Šmelková, študentka VŠVU v Bratislave. Súčasťou výstavy boli aj sprievodné podujatia - koncerty zamerané na tému výstavy (Mojše band, Musica Temporis, Michal Smetanka), ktoré spríjemnili návštevníkom letné večerné prehliadky kaštieľa a letohrádku Dardanely. Prednášky deťom materských, základných a špeciálnych škôl priblížili ľudové hudobné nástroje, ich výrobu na Spiši, názvy aj zvuky vystavovaných nástrojov prostredníctvom videozáznamu z vernisáže výstavy. Práve pre účel tejto výstavy bolo vyrobené špeciálne pexeso s ľudovými hudobnými nástrojmi, pri ktorom si deti pomocou hry opäť zopakovali názvy jednotlivých nástrojov. Ďalšími aktivitami pre deti boli hádanky názvov ľudových piesní za sprievodu cimbala, spev piesní, maľovaná výzdoba kresby píšťalky. Pomocou tvorivých dielní s výrobcom si deti vyskúšali výrobu vŕbovej píšťalky či zdobenie nástroja dlátkom, vypočuli si hru na fujare či koncovke a krátky životopis výrobcu.

Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí

Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí

Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí

Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí

Foto č. 1 Kolekcia motýľov uložená podľa jednotlivých čeľadí