Číslo projektu: 20-521-01938

Názov projektu: Druhá časť historickej expozície - Dejiny Spišskej Novej Vsi

Výstupom projektu sa stala realizácia II. etapy tvorby historickej expozície v Múzeu Spiša, ktorej obsahom boli dve témy – bytová meštianska kultúra a fotoateliér Matz. V rámci bytovej meštianskej kultúry sa uskutočnilo technicko-výtvarné riešenie, resp. inštalácia nábytku a bytových doplnkov, ktoré Múzeum Spiša získalo akvizíciou z domu na Letnej č. 34 (námestie Spišskej Novej Vsi). Tvorba tejto časti expozície rešpektovala autenticitu pôvodného bytového priestoru a neobsahuje žiadne zbierky z iných fondov. Návštevníkom sa meštianska bytová kultúra prezentuje prostredníctvom konkrétneho príbehu rodiny Lukáčikovcov, tzv. amerikánov, teda nábytok je predstavovaný v historickom kontexte ako príklad podobných životných osudov tisícov rodín zo Slovenska na konci 19. storočia a v prvých rokoch 20. storočia. S uvedeným obdobím korešponduje aj výtvarno-technické riešenie, resp. inštalácia zbierkových predmetov zo slávneho fotoateliéru Matz, ktorého stavba dodnes stojí na spišskonovoveskom námestí. Rovnako pri realizácii tejto časti historickej expozície sa kládol dôraz na prezentovanie pôvodného zaradenia a produkcie fotoateliéru Matz. Súčasťou prezentácie sa stali aj interaktívne prvky, o. i. digitálna obrazovka, v ktorej sú predstavené historické pohľadnice zo Spiša, zoradené tematicky do 18 celkov. Realizáciou II. etapy torby historickej expozície sa naplnil základný zámer projektu.

Fotodokumenácia projektu

Fotodokumentácia projektu
Fotodokumentácia projektu
Fotodokumentácia projektu
Fotodokumentácia projektu
Fotodokumentácia projektu
Fotodokumentácia projektu