„VOJNA NEBER NÁM CHLOPOCH“

Ukážka bojov a scénicko-folklórne pásmo z čias II. svetovej vojny.
20. 5. 2015

Plagat k akcii

Plagat k akcii

Plagat k akcii

Plagat k akcii

Plagat k akcii

Plagat k akcii