Vianočný koncert

V predvianočnom období pripravuje Múzeum Spiša v letohrádku Dardanely v Markušovciach každoročne vianočné koncerty. Tento rok je výnimočný, nakoľko si pripomíname 30. výročie vzniku tejto tradície. Jubilejné koncerty sa uskutočnia 21. 12. 2019 a 22. 12. 2019 o 18.00 hod.

Záštitu nad koncertom 21. 12. 2019 prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Spoluzakladateľom tradície sa stal František Balún, vtedajší sólista Opery ŠD v Košiciach, ktorý sa predstavil na prvom vianočnom koncerte v roku 1989 a sporadicky aj v ďalších rokoch s rôznym nástrojovým doprovodom. V priebehu 30 rokov si koncerty získali srdcia mnohých poslucháčov, ktorí do Markušoviec prichádzajú nielen z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších okresov Poprad, Liptovský Mikuláš, Prešov, Košice a pod. Pre mnohých sa stali symbolom vianočného obdobia. Za 30 ročné obdobie trvania odzneli vianočné koncerty v rôznom prevedení a predstavili sa ďalší významní umelci, v posledných rokoch už aj nastupujúca mladá generácia.

Sme radi, že na tohtoročný koncert prijal naše pozvanie práve František Balún, ktorý sa nám predstaví s ďalšími umelcami - Mária Dravecká – klavír, Zuzana Orlovská - mezzosoprán, Jozef Gráf – tenor, František Beer – organ-pozitív.

V programe odznejú vokálne a inštrumentálne skladby majstrov európskej klasiky, vianočné piesne, spevy a koledy. Sviatočnú atmosféru umocní na záver najznámejšia vianočná pieseň Tichá noc.

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka