Tradičný Vianočný koncert v Markušovciach.

Termín: 21. a 22. 12. 2017 o 18.00 hod.
Vstupné: 10 €
Pre obmedzený počet miest je nutné si rezervovať vstupenky
na tel.č. : 0917 746 339
Letohrádok Dardanely v Markušovciach.

Tradičný Vianočný koncert v Markušovciach