Vianočný koncert 2016

Pozvanka na Vianocny koncert 2016 v Letohradku Dardanely