VEĽKONOČNÝ KONCERT

17. apríl 2017 o 18.00 hod.
Veľkonočný pondelok s Musicou Temporis v letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Účinkujú: Marta Gáborová – organ, klavír, Karin Loudová – soprán, Katarína Šeligová – husle
Vstupné 5 €
Informácie a objednávky – tel.č. 0917 746 339
Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční v Markušovciach - letohrádku Dardanely

Veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční v Markušovciach - letohrádku Dardanely