MORE – VEDECKÁ HRAČKA / SEA – SCIENTIFIC TOY

Hračka trochu inak - hračka, ktorá Vás veľa naučí.
Máj 2017
Výstavné priestory Provinčného domu.
Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz.