Pianola, prírastok do zbierkového fondu

Tlačová správa

Tlačová správa na stiahnutie vo formáte RTF
Tlačová správa na stiahnutie vo formáte DOC
Tlačová správa na stiahnutie vo formáte PDFPozvánka na výstavu Top 60 Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

PONUKOVÝ LIST K VÝSTAVE
TOP 60 MÚZEA SPIŠA
/pre žiakov ZŠ a SŠ/

Múzeum Spiša patrí medzi najväčšie a najkomplexnejšie múzeá na Spiši. Zbierkový fond múzea obsahuje 130-tisíc kusov zbierkových predmetov z odborov: história, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny techniky, numizmatika, archeológia, baníctvo, mineralógia, petrografia, paleontológia, botanika, zoológia, palynológia, krajinná ekológia.


Hlavnou náplňou výstavy je prezentácia TOP („naj“) reálií múzea - zbierkové fondy, objekty, vedeckovýskumná činnosť, najdôležitejšie kultúrno-vzdelávacie a  prezentačné podujatia.


Návštevou tejto výstavy ponúkame možnosť prehĺbenia a overenia si získaných vedomostí a poznatkov zážitkovou formou z predmetov:

Dejepis
( poklad strieborných grajciarov, keltský meč „sax“, katovský meč zo 16.stor., hrnce hlinené, kresadlová puška z 18.stor., kreslená mapa z r. 1828, rokokové hodiny,...)

Prírodoveda, Biológia, Geológia
( Herbár Viktora Greschika, anomálie v prírode, zub žraloka, fosílie,...)

Hudobná výchova
(hudobný automatofón - pianola, Edisonov gramofón, dobový notový materiál,...)

Regionálna výchova, Výtvarná výchova, Pracovná výchova
( národopis, remeslá, dobové fotografie, portrétová tvorba, úžitkové umelecké predmety...)

Pre žiakov ZŠ máme pripravené pracovné listy, ktoré pomôžu k upevneniu získaných vedomostí. Prehliadka výstavy končí v improvizovanej tvorivej dielni, odkiaľ si deti odnesú vlastnoručne vyrobený darček. Pre II. stupeň ZŠ a SŠ odporúčame možnosť zvoliť si prednášku z ponúkaných vedných odborov.

Objednávky a informácie: tel. 053/ 44 237 57, lektorky@atlas.sk, vstupné: 1 € (akceptujeme kultúrne poukazy) Výstava potrvá do 31. decembra 2011.