TO NAJ Z PRÍRODY SPIŠA

Pozývame vás na prírodovednú výstavu s názvom To Naj z prírody Spiša, ktorá bude otvorená v priestoroch Provinčného domu 4. 5. 2018 a bude trvať minimálne do konca roka.

Región Spiš je jedným z najrozmanitejších regiónov na Slovensku, pretože tu nájdeme vysokohorské biotopy, lúky a polia kotlín, jaskyne a rokliny, slaniská a podobne. Zároveň sú súčasťou Spiša až dve chránené vtáčie územia, a to Levočské vrchy a Volovské vrchy. Každý z týchto ekosystémov a biotopov poskytuje podmienky pre život rôznym charakteristickým druhom rastlín a živočíchov. Okrem toho je Spiš bohatý aj na viacero paleontologických lokalít, vďaka ktorým máme lepšiu predstavu o prírode Spiša aj z čias dávno minulých, keď bolo toto územie zaliate morom alebo neskôr, keď sa tu prechádzali stáda mastodontov.

Touto výstavou sa snažíme priblížiť verejnosti prírodu Spiša s dôrazom na jedinečnosti z flóry a fauny. Najmä v letných mesiacoch ľudia trávia veľa času v prírode a práve v Múzeu Spiša môžu spoznať zaujímavé druhy, na ktoré pri svojich prechádzkach natrafia. Názov výstavy To Naj z prírody Spiša navádza návštevníkov k tomu, že na výstave nájdu niečo najmenšie, najväčšie, najkrajšie, najsmradľavejšie, najrýchlejšie a mnoho ďalších Naj z prírody v našom najbližšom okolí.

Sprístupnená od 4. 5. 2018
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná ul. číslo 50

To Naj z prírody Spiša