Pozvánka na prednášku Múzea Spiša o Tibete rok 2012