Srnčia zver

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri.
Vstupné 2 €, zľavnené 1 €
Vernisáž 25. 4. 2017 o 16.00 hod.
Expozičné priestory Provinčného domu

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Tlačová správa

V nových priestoroch prvé zvieratká.

Srnky najčastejšie vzhliadneme idúc vlakom, autobusom, peši na turistike. Kto by ich z nás nepoznal. Je to naša pôvodná raticová zver, ktorú máme možnosť stretávať denne takmer na celom území Slovenska. Hoci je srnčia zver všeobecne známou zverou, napriek tomu ešte stále nevieme o nej všetko. Aj keď sa o nej napísalo množstvo článkov, ešte stále je čo na nej obdivovať, pozorovať, poznávať.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vám nové poznatky o srnčej zveri sprostredkuje formou výstavy, ktorú pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v odbornej spolupráci s Büro für Wildtiermanagement und Ökologieforschung, Wien, Institut ekologie zvěře Veterinárni a farmaceutická univerzita, Brno, Ústav výživy zvierat VÚŽV, Nitra, Múzeum vo Svätom Antone. Sprievodné preparáty k výstave sú zo zbierok Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Srnčia zver žije od hornej hranice lesa až po agrárnu krajinu v nížinách. Najhojnejšia je však v pahorkatinových lesoch s priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Srnec je najmenším predstaviteľom jeleňovitej zveri. V zimných mesiacoch je potrebné srnčiu zver prikrmovať. Do vybudovaných kŕmidiel zväčša poľovníci dávajú objemové krmivá: lúčne seno, sušenú ďatelinu, z jadrových krmív do válovcov jačmeň, pšenicu, ovos, kukuricu a pod. Dôležitou súčasťou potravy je soľ, ktorá sa dáva v kamennej podobe do soľníkov.   Vďaka dobrej starostlivosti poľovníkov o túto zver jej stav neklesá.

Ďalšie informácie o srncoch a srnkách už na výstave. Srdečne vás pozývame.

Názov podujatia: Výstava: Srnčia zver
Organizátor podujatia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zodpovedný pracovník: RNDr. Pavol Chromý
Miesto konania: Provinčný dom
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves
Začiatok a koniec: 25. 4. 2017 o 16:00
Kontakty: 053/4423757
dokumentacne@muzeumspisa.com

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri

Prvá prírodovedná výstava v zrekonštruovanej budove Provinčného domu, ktorá je zameraná na prezentovanie nových poznatkov o srnčej zveri