SPOMIENKY NA ZAMBIU

Výstava zbierky unikátneho hmyzu, ako aj vzorky ostatnej miestnej fauny, vrátane tigrích rýb. Spôsoby miestneho odievania i niektoré charakteristické obyčaje. Umelecké diela zachytávajúce aspekty všedného života domorodého obyvateľstva poskytujú pestrý obraz o vysokej umeleckej i remeselnej zručnosti svojich tvorcov.
1. 10. – 30. 11. 2014
Výstavná miestnosť Múzea Spiša v Spišskej Novej.

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU

Plagát na akciu SPOMIENKY NA ZAMBIU