Digitálna mapa „Spiš v kocke“ – nový inovatívny prvok v prezentácii prírody Spiša.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre svojich návštevníkov digitálnu mapu „Spiš v kocke“, ktorá podáva základné informácie o prírode Spiša. Samotnú kostru tejto multimediálnej mapy tvoria orografické celky ležiace na území regiónu Spiš, a to: Pieniny a  Ľubovnianska vrchovina, Spišská Magura, Podtatranská brázda a Spišsko-Šarišské medzihorie, Tatry, Kozie chrbty, Kráľovohoľské Tatry, Popradská kotlina, Hornádska kotlina, Slovenský raj, Levočské vrchy, Branisko, Čierna hora, Volovské vrchy. Každý z týchto orografických celkov je prezentovaný mapou, stručnou informáciou o živej a  neživej zložke orografického celku, fotodokumentáciou a osobitne „bodmi záujmu“: 1. ZEM (geológia, paleontológia), 2. VODSTVO A MINERÁLNE PRAMENE, 3. FLÓRA, 4. FAUNA, 5. CHRÁNENÉ ÚZEMIA. Ovládaná je dotykom obrazovky a návštevník si v nej môže „listovať“ podľa svojho záujmu. Ale o tom sa už môžete presvedčiť priamo v múzeu Spiša. Tešíme sa na Vás!

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Ukážka aplikácie

Ukážka aplikácie

Ukážka aplikácie

Ukážka aplikácie

Ukážka aplikácie