SPIŠ V DRAMATICKÝCH UDALOSTIACH 20. STOROČIA

Výstava venovaná 100. výročiu vzniku ČSR a 50. výročiu udalostí roku 1968 s dôrazom na región Spiš a Spišskú Novú Ves. Návštevníci na výstave uvidia unikátne exponáty z múzeí a inštitúcií z celého Slovenska napr. i originálny oblek Alexandra Dubčeka.

Výstavu podporil FPU a koná sa pod záštitou predsedu KSK.

Mesto Spišská Nová Ves

Vás pozýva pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa na spomienkové zhromaždenie spojené s kladením vencov, ktoré sa uskutoční 21. 8. 2018 o 15.00 hodine.

SPIŠ V DRAMATICKÝCH UDALOSTIACH 20. STOROČIA

SPIŠ V DRAMATICKÝCH UDALOSTIACH 20. STOROČIA

SPIŠ V DRAMATICKÝCH UDALOSTIACH 20. STOROČIA