SLÁVNE DEJINY PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH MIEST

Príďte s nami spoznať históriu významných miest nášho regiónu tak, ako ste ju ešte nevideli a nepočuli.
Termín: 7. 7. 2017 o 21.00 hod
Mimoriadne vstupné za pohľadnicu 1 €
Nádvorie Provinčného domu

SLÁVNE DEJINY PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH MIEST

SLÁVNE DEJINY PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH MIEST

SLÁVNE DEJINY PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH MIEST

SLÁVNE DEJINY PROVINCIE XVI SPIŠSKÝCH MIEST