Remeslo má zlaté dno

Remeselnícke týždne v Národopisnom múzeu v Smižanoch.
Edukatívne súťažno - zábavné podujatie, na ktorom môže návštevník spoznávať a osvojovať si regionálnu kultúru i oboznámiť sa s prácou našich predkov.

Vstupné 1 € alebo kultúrny poukaz
17. september – 28. september 2018
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM V SMIŽANOCH

Rozmanitý svet húb