Remeslo má zlaté dno

Remeselnícke týždne v Národopisnom múzeu v Smižanoch
Edukatívne súťažno- zábavné podujatie, na ktorom môže návštevník spoznávať a osvojovať si regionálnu kultúru i oboznámiť sa s prácou našich predkov.
Vstupné 1 € alebo kultúrny poukaz
2. október – 13. október 2017
Národopisné múzeum v Smižanoch

Remeslo má zlaté dno