REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Remeselnícky týždeň v Národopisnom múzeu v Smižanoch.
Vzdelávací aj zábavný program pre deti i dospelých sprostredkuje informácie o pôvodných spišských remeslách. Súčasťou bude predvádzanie tradičných remesiel výrobcami, s možnosťou vyskúšať si niektoré remeselné techniky.
Podujatie venované Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.
Národopisné múzeum v Smižanoch
23. 9. – 27. 9. 2013

Pozvanka

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie

Foto z akcie