REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Remeselnícky týždeň Národopisnom múzeu v Smižanoch.
Súťažno - zábavný program pre deti i dospelých sprostredkuje informácie o pôvodných spišských remeslách. Súčasťou bude predvádzanie tradičných remesiel výrobcami, s možnosťou vyskúšať si niektoré remeselné techniky.
Podujatie venované Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.
17. 9. 2012 - 21. 9. 2012, Národopisné múzeum v Smižanoch

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO