O PRÍRODE V PIVNIČKE 12
TAJOMSTVÁ MOTÝĽOV

Lúka plná kvetov a motýľov ukrýva aj plno tajomstiev.
Termín: 8.11. 2017 o 16.30 hod.
Prednášajúci: doc. RNDr. Ľ. Panigaj, CSc.
Priestory Provinčného domu

O prírode v pivničke 12 - tajomstvá motýľov