Parazity v meste

Prednáška na tému parazity v meste, ktorá sa uskutoční v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

Pozývame vás na prednášku s názvom Parazity v meste, ktorá je súčasťou cyklu prednášok O prírode v pivničke. Vo štvrtok 6. 4. 2017 o 16:30 sa budeme v Provinčnom dome venovať kliešťom, ktoré na nás číhajú prakticky na každom zelenom rohu.

V posledných rokoch začína čoraz viac kliešťov obývať aj vyššie nadmorské výšky, ako bolo zvykom. Ľudia majú často iba akú takú predstavu o tejto skupine roztočov a o chorobách, ktoré prenášajú. Avšak existuje ešte mnoho zaujímavých informácií, ktorými dokážu prekvapiť.

Prednášajúcim bude samotný doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., ktorý do múzea zavíta priamo z Parazitologického ústavu SAV, kde sa v poslednom období venuje práve kliešťom, ale má za sebou množstvo rokov praxe aj s inými parazitickými skupinami živočíchov. Návštevníkom tejto akcie predstaví jednotlivé druhy, ktoré obývajú Slovensko a môžu parazitovať či už na nás, alebo našich domácich miláčikoch.

Touto témou by sme chceli ľuďom priblížiť kliešte ako ďalšiu skupinu živočíchov, ktorá bohužiaľ vyvoláva v ľuďoch prevažne iba rešpekt a strach. Ako väčšina našich prednášok, bude aj táto téma venovaná všetkým vekovým skupinám obyvateľov.

Názov podujatia: Parazity v meste
Cyklus s názvom: O prírode v pivničke
Organizátor podujatia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zodpovedný pracovník: Mgr. Denis Kuzl
Miesto konania: Provinčný dom
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves
Začiatok a koniec: 6. 4. 2017 od 16:30 do 18:00
Vstupné: Zdarma
Kontakty: 053/4423757
dokumentacne@muzeumspisa.com