O prírode v pivničke 6
Netopiere

Pozývame vás na prednášku s názvom Netopiere - piloti v tme, ktorá je súčasťou cyklu prednášok O prírode v pivničke. Vo štvrtok 23. 3. 2017 o 16:30 sa budeme snažiť v Provinčnom dome priblížiť túto skupinu živočíchov, ktoré ovládnu oblohu, keď väčšina z nás už spí.

Netopiere sú jedinou skupinou cicavcov, schopnou aktívneho letu. Často tvoria obrovské kolónie, ktoré tvorí aj niekoľko desiatok miliónov jedincov. Sú to noční dravci, a možno si to veľa ľudí neuvedomuje, ale sú veľmi prospešné. Počas svojich nočných letov dokážu behom hodiny zožrať vyše 1000 jedincov komárov alebo iného lietajúceho hmyzu. Netopiere žijú okrem niektorých ostrovov a arktických oblastí na celom svete. Priamo v našom meste a jeho okolí žije niekoľko vzácnych chránených druhov ako napríklad raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier veľký (Myotis myotis) či večernica malá (Pipistrellus pipistrellus).

Hosťom a prednášajúcou na tejto akcii bude zoologička Mgr. Andrea Hájková z NP Slovenský raj, ktorá sa dlhé roky venuje práve tejto skupine živočíchov v národnom parku. Predstaví jednotlivé druhy, s ktorými sa môžeme stretnúť či už priamo v našom meste alebo v jeho okolí. Zameria sa na ich ekológiu, ochranu a zaujímavosti o jednotlivých druhoch.

Touto témou sa snažíme zmazať negatívne predsudky voči týmto živočíchom a zároveň upozorniť na význam ochrany netopierov na území Slovenska. Ako väčšina našich prednášok, bude aj táto téma venovaná všetkým vekovým skupinám obyvateľov. Ak budeme mať šťastie, niektoré druhy by mohli byť prezentované aj živými jedincami.

Názov podujatia: Netopiere - piloti v tme
Cyklus s názvom: O prírode v pivničke
Organizátor podujatia: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zodpovedný pracovník: Mgr. Denis Kuzl
Miesto konania: Provinčný dom
Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves
Začiatok a koniec: 23. 3. 2017 od 16:30 do 18:00
Kontakty: 053/4423757
dokumentacne@muzeumspisa.com

Plagat