O PRÍRODE V PIVNIČKE 8

Téma: Poznajú medúzy tajomstvo nesmrteľnosti?
Ideálna téma k rozhovoru na pláži
Termín: 31. 5. 2017 o 16.30 hod.
Prednášajúci: Mgr. Denis Kuzl
Priestory Provinčného domu

Poznajú medúzy tajomstvo nesmrteľnosti?