O prírode v pivničke 9

Botanika Exotika
Poznáte exotické plody sveta?

Prednáška v priestoroch Múzea Spiša o exotických plodoch a tajomstvách ovocia

Prednáška v priestoroch Múzea Spiša o exotických plodoch a tajomstvách ovocia

Prednáška v priestoroch Múzea Spiša o exotických plodoch a tajomstvách ovocia

Prednáška v priestoroch Múzea Spiša o exotických plodoch a tajomstvách ovocia