O prírode v pivničke 11

Prírodu môžeme vnímať ako fungujúci organizmus, v ktorom má všetko svoje jedinečné miesto a pravidlá.
Téma: Ako funguje príroda.
Dátum: 18.10. 2017
Prednášajúci: RNDr. Ladislav Spalek
Priestory Provinčného domu, Letná 50

O prírode v pivničke 11 - Ako funguje príroda