PRVÁ HODINA DEJEPISU V MÚZEU

  • tvorivé poznávanie histórie stredovekého zvonolejárskeho remesla prostredníctvom zaujímavého príbehu majstra Konrada zo Spišskej Novej Vsi
  • medzipredmetové vzdelávanie spojené s tvorivými výtvarnými dielňami
  • zážitková prehliadka výstavy "Zvony a zvonice" s využitím IKT technológie.

Príležitosť využiť ponuku trvá do 30. 9. 2013 a je možné ju rezervovať na tel. č. 053 4423757, lektorky@muzeumspisa.com
Stále akceptujeme kultúrne poukazy.

Počas výstavy múzeum ponúka vedomostný kvíz na web stránke www.zvony.muzeumspisa.com

Vstupné: 2 €, zľavnené 1 € /možnosť platby kultúrnymi poukazmi/.
Objednávky a informácie na tel. č. 053 4423757, lektorky@muzeumspisa.com

Pozvanka