V NÁRODOPISNOM MÚZEU V SMIŽANOCH ROZPRÁVKA PROROK RAK

Pokladnica slovenských ľudových rozprávok sa opäť otvorí a súčasťou deja budeme všetci, ktorí sa stretneme v Národopisnom múzeu na netradičnom spracovaní tradičnej ľudovej rozprávky. Podujatie pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ.
6. – 17. 6. 2016
Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz.
Expozičné priestory Národopisného múzea Smižany

Plagát na akciu Prorok Rak 2016