PlagatP O Z V Á N K A na prezentáciu

25. 1. 2010 o 16,45 hod. ( po prednáške Spolky na Spiši)

Prezentácia :

Jolana PROCHOTSKÁ :

  • Matica slovenská a deväť zastavení
  • MO Matice slovenskej v Spišskej
  • Novej Vsi 1920 - 2010

Emil LABAJ :

  • Kalendár 2010 mesta Spišská Nová Ves

Dana ROSOVÁ :

  • Fotografia na Spiši II fotoateliéry,
  • fotografické živnosti, fotografi, amatéri