Prednáška usporiadaná Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi

Prednáška usporiadaná Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi

Prednáška usporiadaná Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi

Prednáška usporiadaná Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi

Prednáška usporiadaná Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi