KAROL VI. A CESTA K PRAGMATICKEJ SANKCII

Na začiatku 18. storočia sa dostal na trón habsburskej monarchie panovník, ktorého životné i politické udalosti priviedli k vydaniu Pragmatickej sankcie.
Dozviete sa, čo tento dokument znamenal a ako sa uplatnil.
Prednáška z cyklu Svet Habsburgovcov v 18. storočí, ktorý je venovaný 300. výročiu narodenia Márie Terézie.
Vstupné 0,50 €
Pre organizované skupiny, ktoré je nutné nahlásiť vopred.
Kontakt: 0917746339
Apríl 2017
Kaštieľ v Markušovciach

KAROL VI. A CESTA K PRAGMATICKEJ SANKCII