Výstava realizovaná Múzeom Spiša

Dokumentačné foto z akcie

Dokumentačné foto z akcie

Dokumentačné foto z akcie

Dokumentačné foto z akcie

Dokumentačné foto z akcie

Dokumentačné foto z akcie