„O PRÍRODE V PIVNIČKE 3“

Cyklus vedecko-populárnych prednášok, prezentácií a diskusií pre nadšencov prírody a širokú verejnosť. Prednáška zameraná na jedinečnú skupinu rastlín, známu nie len z vašich izieb.
Téma: ORCHIDEY - KLENOTY PRÍRODY
Hosť: RNDr. Pavol Chromý
Termín: 7. 12. 2016 o 16.30
Priestory Provinčného domu

O prírode v pivničke 3